Utilitati si energie

Utilitati si energie

Multitudinea standardelor şi complexitatea domeniului solicită o abordare specială a securităţii şi siguranţei din partea furnizorilor de utilităţi. Fie că este vorba de furnizarea energiei electrice (hidrocentrale, termocentarle, centrale nucleare, parcuri fotovoltaice sau eoliene), a gazului, alimentarea cu apă etc., sunt necesare soluţii complexe de monitorizare a activităţii, centre performante de comandă şi control, reţele de comunicaţie implementate în conformitate cu condiţiile de mediu specifice etc.

Elementele de securitate şi siguranţă sunt de asemenea esenţiale. Sisteme de supraveghere video cu camere speciale (termice, cu carcase antiexplozie etc.), sistemele de securitate perimetrală, sistemele de stingere a incendiilor cu gaze inerte, CO2 sau spumă sunt numai câteva exemple specifice domeniului.

AVITECH oferă, suplimentar sistemelor specifice domeniului, consultanţă în proiectarea soluţiilor optime impuse de caracteristicile de diferenţiere.

              Supraveghere video 
              Interfonie & Videointerfonie 
              Detecţie efracţie 
              Securitate perimetrală
              Control acces
              Pontaj
              Sisteme integrate 
              Detecţie incendiu
              Stingere incendiu
              Public address
              Instalaţii electrice 
              Control lumini 
              BMS & Automatizări  
              Infrastructură comunicaţii 
              Data Center 
              Securitate date
              Aplicaţii software
              Videoconferinţă
              Săli de conferinţă
              Săli de întâlniri 
              Săli de training 
              Dispecerate 
              Digital signage 
              Service şi Mentenanţă
Referinte