AVITECH sprijină educaţia prin programul Seeding

AVITECH sprijină educaţia prin programul Seeding

Preocuparea AVITECH pentru educaţie este o deja o realitate cunoscută de specialiştii din domeniu şi de cadrele didactice. Un nou pas în direcţia îmbunătăţirii condiţiilor de predare-învăţare din şcolile româneşti îl reprezintă aducerea pe piaţa din România a programului Seeding, elaborat şi susţinut de liderul mondial în domeniul sistemelor interactive - SMART Technologies.

Implementarea programului în România se va face în patru instituţii de învăţământ: două din Bucureşti - Şcoala Superioară Comercială ”Nicolae Kretzulescu” şi Colegiul Naţional “Ion Creangă” şi două din Ploieşti - Colegiul Naţional “Spiru Haret” şi Colegiul Naţional ”Nichita Stănescu”.

Obiectivul programului este de a introduce metodele moderne de predare-învăţare în cât mai multe instituţii de invăţământ. Programul presupune oferirea produselor SMART la preţuri deosebit de avantajoase. Instituţiile alese pentru a face parte din programul Seeding din România s-au remarcat prin rezultatele şcolare deosebite ale elevilor, prin atitudinea proactivă faţă de noile tehnologii şi prin angajamentul de a promova noile tendinţe în materie de metode de predare-învăţare.

În luna martie a avut loc lansarea primei săli amenajate prin programul Seeding, din cadrul Colegiului Naţional „Spiru Haret” - Ploieşti. La eveniment au participat peste 40 de cadre didactice, reprezentanţi ai Primăriei Ploieşti, Casei Corpului Didactic Ploieşti, Inspectoratul Judeţean Prahova şi membri ai unor firme private de pe plan local.

Produsele SMART, aflate în centrul acestui program, se bucură de recunoaşterea mondială a calităţii şi a beneficiilor pe care le aduc în procesul de predare-învăţare. Între produsele ce se vor regăsi în instituţiile integrate în programul Seeding se numără: table interactive SMART Board, camere de documente SMART Document Camera, sisteme audio SMART Class Audio, sisteme de răspuns interactiv SMART Response şi tablete interactive wireless SMART Airliner.

Doresc să primesc mai multe detalii despre soluţiile educaţionale oferite de AVITECH