Finalizare proiect co-finanţat prin fonduri europene

Finalizare proiect co-finanţat prin fonduri europene

Compania AVITECH anunţă finalizarea proiectului “Creşterea productivităţii şi eficienţei S.C. AVITECH CO S.R.L. prin achiziţionarea de echipamente”, cod SMIS 40772, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi derulat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritară 1, Domeniul Major Intervenţie 1.

În data de 3 aprilie a avut loc la sediul AVITECH evenimentul de finalizare a proiectului, în cadrul căruia au fost prezentate informatii generale despre proiect, obiectivele şi rezultatele atinse, precum şi noile servicii oferite de AVITECH urmare a implementării proiectului.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie îmbunătăţirea nivelului tehnic şi tehnologic al companiei, prin investiţii de modernizare a dotării tehnice, în vederea adaptării acesteia la nevoile pieţei şi a alinierii serviciilor la cerinţele de calitate şi performanţă impuse de UE.

Între echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului fac parte platforme mobile autopropulsate, sistem de analiză acustică şi calibrare a sistemelor de sonorizare, sonde active şi de curent, instrumente necesare efectuării sistemelor de cablare structurată, instrumente necesare în teren la efectuarea traseelor de cablu şi a măsuratorilor precise, instrumente pentru testarea şi efecutarea măsurătorilor în instalaţiile electrice.

Mai mult, implementarea acestui proiect generează multiple beneficii pentru clienţii AVITECH. Între acestea se numără:

  • Servicii de măsurare şi testare a reţelelor de voce-date şi a infrastructurii sistemelor audio-video şi de securitate integrate
  • Studii de acustică pentru săli de teatru, cinema, conferinţă, săli polivalente
  • Servicii de depanare, mentenanţă şi intervenţii pe teren.

De asemenea, activitatea cunoaşte îmbunătăţiri semnificative la nivelul serviciilor deja existente:

  • Creşterea capacităţii de proiectare
  • Facilitarea activităţilor de depanare pe teren
  • Îmbunătăţirea performanţelor Laboratorului Service al companiei.

Astfel, AVITECH devine una dintre cele mai bine dotate companii din punct de vedere tehnic, fiind în măsură să ofere cele mai bune soluţii şi servicii pentru domeniile securitate, siguranţă, instalaţii electrice, IT&C, audio-vizual.

Valoarea totală a proiectului a fost de 1.437.683,02 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă a fost de 866.839,81 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă finanţată din FEDR a fost de 745.482,24 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă fnanţată din bugetul naţional a fost de 121.357,57 lei.

Proiectul a avut o durată de implementare de 12 de luni, în perioada 05.04.2012-04.04.2013.

Doresc să aflu mai multe detalii despre serviciile oferite de AVITECH