Implementare sistem integrat pentru Camera Deputaților

Implementare sistem integrat pentru Camera Deputaților

AVITECH a finalizat în decembrie 2015 implementarea unui sistem integrat de conferință, vot electornic, sonorizare, traducere simultană, comunicații audio, video și date în sala de plen a Camerei Deputaților.

Proiectul face parte din procedura de achiziție inițiată de Camera Deputaților și făcută publică prin anunțul de participare numărul 161249/15.07.2015. Conformitatea sistemului implementat cu cerințele formulate de autoritatea contractantă este atestată prin procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă numărul 20b/6354 din 07 decembrie 2015. De asemenea, documentul constatator numărul 17/165, emis de autoritatea contractantă în data de 16 ianuarie 2016, atestă îndeplinirea în totalitate de către AVITECH a obligațiilor referitoare la furnizarea sistemului.
Sistemul integrat oferă o înaltă calitate audio, asigură securitatea datelor transmise și simplitate în utilizare și instalare. Detaliile funcționale ale sistemului pot fi consultate prin accesarea caietului de sarcini aferent procedurii de achiziție publică, disponibilă pe www.e-licitatie.ro (Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP)).
“Proiectul implementat pentru Camera Deputaților este unul de referință pentru compania noastră, atât din punct de vedere al complexității lui, cât și din perspectiva profesionalismuliui și implicării deosebite a echipei de specialiști audio-video în vederea finalizării sistemului în termen și conform cerințelor caietului de sarcini. Discuțiile din spațiul public pe seama sistemului de vot electronic au preponderent conotații și mize politice, iar compania noastră alege să nu se implice în astfel de discuții”, menționează domnul Anton Roescu, Director General AVITECH Co.

Proiectul face parte din procedura de achiziție inițiată de Camera Deputaților și făcută publică prin anunțul de participare numărul 161249/15.07.2015. Conformitatea sistemului implementat cu cerințele formulate de autoritatea contractantă este atestată prin procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă numărul 20b/6354 din 07 decembrie 2015. De asemenea, documentul constatator numărul 17/165, emis de autoritatea contractantă în data de 16 ianuarie 2016, atestă îndeplinirea în totalitate de către AVITECH a obligațiilor referitoare la furnizarea sistemului.

Sistemul integrat oferă o înaltă calitate audio, asigură securitatea datelor transmise și simplitate în utilizare și instalare. Detaliile funcționale ale sistemului pot fi consultate prin accesarea caietului de sarcini aferent procedurii de achiziție publică, disponibilă pe www.e-licitatie.ro  (Sistemul electronic de achiziţii publice (SEAP)).

“Proiectul implementat pentru Camera Deputaților este unul de referință pentru compania noastră, atât din punct de vedere al complexității lui, cât și din perspectiva profesionalismuliui și implicării deosebite a echipei de specialiști audio-video în vederea finalizării sistemului în termen și conform cerințelor caietului de sarcini. Discuțiile din spațiul public pe seama sistemului de vot electronic au preponderent conotații și mize politice, iar compania noastră alege să nu se implice în astfel de discuții”, menționează domnul Anton Roescu, Director General AVITECH Co.