Instalaţii curenţi slabi pentru Hanul Gabroveni

Hanul Gabroveni

AVITECH a integrat instalații electrice și curenți slabi în cadrul proiectului de reabilitare a Hanului Gabroveni, obiectiv ce aparţine Centrului de Proiecte Culturale al Primăriei Municipiului Bucureşti. Proiectul implementat de către AVITECH a constat în integrarea sistemelor de detecție efracție, control acces, supraveghere video, detecție și avertizare la incendiu, BMS, reţea voce-date, sonorizare și adresare publică și un subsistem de televiziune comercială.

În cadrul  proiectului a fost implementat un sistem performant de detecție și avertizare la incendiu cu o acoperire totală a tuturor spaţiilor din incintă, prin detectoare de incendiu și declanșatoare manuale.  Acest sistem este complet supravegheat electronic şi a fost integrat cu sistemul de control acces.

Supravegherea video se realizează prin intermediul unui sistem CCTV cu circuit închis, ce asigură supravegherea perimetrului clădirii şi a filtrelor de control acces, coridoarelor, holurilor, zonelor de acces în camerele tehnice.

Sistemul de control acces are ca scop identificarea și restricționarea accesului in anumite spații în funcție de drepturile acordate fiecărui utilizator. Sistemul înregistrează într-o bază de date toate acţiunile (intrare/ieșire, forțări ale ușilor), iar de la dispecerat se poate accesa această bază de date cu toate evenimentele și se pot obține informații despre fiecare element de restricționare a accesului.

Prin intermediul sistemului de detecție efracție implementat, orice tentativă de pătrundere prin efracție este sesizată instantaneu și transmisă la centrala de supraveghere din dispecerat și afișată pe displayul LCD al tastaturii de comandă și control. Sistemul este gestionat de o centrală extensibilă până la 512 zone și 60 partiții.

Componenta BMS asigură monitorizarea consumurilor de energie, apă, dar permite totodată o extindere graduală, de la cel mai mic sistem, până la unul complex. Sistemul asigură monitorizarea şi operarea în centralele şi echipamentele conectate, procesarea tuturor datelor colectate, atât în timp real, cât şi ca istoric, precum şi managementul alarmelor generate de elementele monitorizate.

Sistemul de adresare publică permite difuzarea de muzică sau transmiterea de mesaje în toate zonele obiectivului.

Reţeaua de voce-date conţine trasee de conectare identice ca performanţă, pentru asigurarea oricărui tip de comunicaţie, voce sau date, fără limitări de infrastructură.

Subsistemul de televiziune comercială este alcătuit din amplificatoare şi splitere, cu rol de a furniza semnal TV în birouri, spaţii comerciale (cafenea, braserie), săli de seminar.

ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București a fost înfiinţat în anul 1996, fiind un serviciu public de cultură aflat sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucureşti. ARCUB este singura instituție de profil din România care are rol de legătură între autoritatea locală şi societatea civilă.  Misiunea sa este de a celebra moştenirea culturală a oraşului, de a  promova identitățile creative ale metropolei contemporane şi de a poziționa Bucureştiul pe harta culturală a Europei. În 2006, ARCUB, în colaborare cu Ministerul Culturii, a demarat Proiectul de Restaurare și Extindere a Hanului Gabroveni – Pasajul Comercial. Obiectivul major a fost restaurarea și consolidarea vechiului han, fără ca elementele reprezentative să fie alterate. Astăzi, Hanul Gabroveni este recunoscut drept centru modern al culturii urbane. Clădirea are o sală de spectacole cu o capacitate de 200 de locuri, o sală de dans cu 50 de locuri, o sală studio de aceeași capacitate, precum și un punct de informare pentru turiști. Trecutul și prezentul se unesc în cadrul unui centru cultural unic, realizat la standarde europene.