Obținere atestat INSEMEX-GANEx

Obținere atestat INSEMEX-GANEx

AVITECH a obținut atestatul INSEMEX-GANEx, ce atestă capacitatea companiei de a realiza activități specifice Normativului NEx 01-06/2007 în cadrul implementărilor de sisteme de securitate, de detecție și avertizare la incendiu.

“Acest normativ are drept scop stabilirea cerinţelor pentru asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii lucrătorilor şi a altor participanţi la procesul de muncă şi stabileşte prevederile generale pentru activităţile de proiectare, montare, exploatare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive generate de gaze, vapori, ceţuri şi/sau prafuri combustibile”, se precizează pe pagina web a Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Securitatea Mineră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani.

Acest normativ se aplică la toate instalaţiile tehnice destinate să fie utilizate în atmosfere potenţial explozive, în fazele de proiectare, realizare, exploatare şi întreţinere. Prin obținerea acestui atestat, AVITECH își completează expertiza in domeniul siguranței, asigurând clienților săi certitudinea implementării unor sisteme de curenți slabi conforme cu cerințele unor atmosfere potențial explozive.
Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Securitatea Mineră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani a luat ființă în anul 1949 sub denumirea de “Stația de Cercetări pentru Securitatea Mineră” ca filială a I.C.E.M.I.N. București. În prezent, INSEMEX își desfășoară activitatea în 4 departamente de cercetare, care cuprind 10 laboratoare specializate. Instituția este singurul organism din România care oferă servicii științifice de atestare a instalaţiilor tehnice care funcţionează în medii Ex, conform NEx 01-06/2007.

Acest normativ se aplică la toate instalaţiile tehnice destinate să fie utilizate în atmosfere potenţial explozive, în fazele de proiectare, realizare, exploatare şi întreţinere. Prin obținerea acestui atestat, AVITECH își completează expertiza in domeniul siguranței, asigurând clienților săi certitudinea implementării unor sisteme de curenți slabi conforme cu cerințele unor atmosfere potențial explozive.

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Securitatea Mineră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX Petroșani a luat ființă în anul 1949 sub denumirea de “Stația de Cercetări pentru Securitatea Mineră” ca filială a I.C.E.M.I.N. București. În prezent, INSEMEX își desfășoară activitatea în 4 departamente de cercetare, care cuprind 10 laboratoare specializate. Instituția este singurul organism din România care oferă servicii științifice de atestare a instalaţiilor tehnice care funcţionează în medii Ex, conform NEx 01-06/2007.