Sisteme de securitate pentru Universitatea Tehnică de Construcţii

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (U.T.C.B.) asigură siguranţa studenţilor din campusul universitar printr-o modernă soluţie de supraveghere video şi control acces implementată de AVITECH.

Prima fază a proiectului, deja finalizată, a cuprins dotarea cu sisteme de securitate a 5 cămine studenţeşti din incinta campusului. Scopul implementării sistemelor este de a preveni actele infracţionale şi de a elimina accesul persoanelor neautorizate în aceste spaţii.

“Datorită eficienţei sistemelor instalate, considerăm utilă introducerea lor la nivelul tuturor clădirilor din campusul universitar”, declară un reprezentant al instituţiei.

Securitatea studenţilor şi a profesorilor este esenţială pentru orice instituţie universitară. La momentul actual este deja în derulare un proiect de extindere a soluţiei implementate în cele 5 cămine, dezideratul instituţiei fiind să doteze întreg campusul universitar cu sisteme performante de securitate şi siguranţă. Mai mult, dezvoltarea proiectului va urmări introducerea şi a altor soluţii deosebit de eficiente în plan educaţional.

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti este o universitate tehnică cu o îndelungată experienţă în formarea specialiştilor cu pregătire superioară în domeniile inginerie civilă, ingineria instalaţiilor, inginerie mecanică/maşini şi utilaje pentru construcţii, ingineria mediului, inginerie geodezică, inginerie şi management şi ingineria sistemelor. Absolvenţii instituţiei se remarcă pe plan local şi internaţional prin cunoştinţe temeinice şi sunt cotaţi între cei mai buni profesionişti ai ramurii.


Doresc să primesc mai multe informaţii despre soluţiile de securitate oferite de AVITECH