Boehringer Ingelheim RCV GmbH & CO KG Viena - Sucursala Bucureşti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & CO KG Viena - Sucursala Bucureşti

Sucursala București a companiei Boehringer Ingelheim RCV GmbH & CO KG Viena beneficiază de următoarele soluții:

  •   Sistem videoproiecție
  •   Sistem de afișare
  •   Sistem de comandă și control
  •   Software management săli
  •   Infrastructură audio-video
sistem videoproiecţie,
sistem de afişare, 
sistem de comandă şi control, 
software management sali, 
infrastructură audio-video