Patriarhia Română

Implementarea unui sistem profesional de videoproiecţie pentru Aula Magna "Teoctist Patriarhul", din cadrul Palatului Patriarhiei.