Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
Axa Prioritară „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”
Domeniul Major de Intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”
Operaţiunea 1.3.1 „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional”

Titlu proiect:
„Proiectarea virtuală a unor aplicaţii mecatronice şi robotice specifice industriei automotive şi transporturilor – PV AMR”
Cod SMIS: 50139
Beneficiar: SC AVITECH CO SRL
Parteneri: SC Aptus Software SRL, Universitatea din Craiova

 

SC AVITECH CO SRL derulează, începând cu data de 01.04.2014, proiectul „Proiectarea virtuală a unor aplicaţii mecanotronice şi robotice specifice industriei automotive si transporturilor - PV AMR”, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene (MFE).

Obiectivul proiectului este oferirea de servicii inovative de analiză, modelare şi simulare în scopul elaborării de prototipuri virtuale pentru medii complexe specifice industriei automotive, care să anticipeze comportarea cât mai exactă a diferitelor procese înainte de aplicarea efectivă a acestora.

Proiectul se implementează pe o durată de 21 luni.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

Realizarea, pe durata activităţilor de cercetare industrială desfăşurate într-o perioadă de 10 luni, de studii de cercetare pentru proiectarea virtuală a unor noi structuri şi componente mecatronice şi robotice în domeniul industriei automotive;

Realizarea, pe durata activităţilor de cercetare industrială desfăşurate într-o perioadă de 12 luni de studii de cercetare şi simulări vizând modernizarea tehnologică prin înlocuirea posturilor de asamblare manuală în domeniul industriei automotive;

Realizarea, pe durata activităţilor de dezvoltare experimentală, într-o perioadă de 4 luni, de studii de cercetare şi simulări pentru îmbunătăţirea performanţelor şi eficienţei funcţionale globale pentru celule, ateliere şi sisteme flexibile de fabricaţie;

Realizarea, pe durata activităţilor de dezvoltare experimentală într-o perioadă de 4 luni, a prototipurilor de realitate virtuală şi realitate augmentată pentru aplicaţiile mecatronice şi robotice rezultate în urma studiilor de cercetare;

Realizarea, pe durata activităţilor de cercetare industrială desfăşurate într-o perioadă de 17 luni, de studii de cercetare pentru controlul şi optimizarea circulaţiei în intersecţii semaforizate;

Realizarea, pe durata activităţilor de cercetare industrială desfăşurate într-o perioadă de 17 luni, a unei baze de date cu parametri complecşi din trafic, ce permit generarea de standard de costuri privind traficul urban;

Realizarea, pe durata activităţilor de dezvoltare experimentală într-o perioadă de 4 luni, a unui produs software destinat controlului şi optimizării circulaţiei în intersecţii semaforizate cu scopul creşterii siguranţei şi confortului, îmbunătăţirii planurilor de urbanism şi generarea de oportunităţi specifice logisticii urbane şi interurbane;

Crearea a cinci noi locuri de muncă, din care minim o femeie, în perioada de implementare a proiectului;

Menţinerea, pentru o perioada de cel putin 3 ani de la data finalizării proiectului, a minim 5 locuri de muncă;

Creşterea capacităţii de cercetare – dezvoltare şi inovare a solicitantului, atât prin integrarea mediului de business cu mediul academic, cât şi prin achiziţia activelor corporale şi necorporale specifice activităţilor de CDI, ceea ce va permite în viitor angajarea solicitantului în noi proiecte realizate individual şi în colaborare cu ceilalţi membri ai polului;

Utilizarea platformei virtuale la instruirea personalului din industria automotive şi transporturi;

Îmbunătăţirea curriculelor la programele de studii universitare (prin cursuri noi), ceea ce va ridica nivelul de pregătire al absolvenţilor, sporind şansele acestora de integrare pe piaţa muncii;

Diversificarea ofertei de produse şi servicii inovative în domeniul IT&C şi industriei automotive şi transporturilor, cu valoare adăugată mare şi impact tehnologic pe piaţa de profil, în perioada de post-implementare a proiectului;

Ridicarea nivelului de competitivitate şi vizibilitate pe plan naţional şi internaţional al membrilor proiectului de cercetare şi creşterea cooperării cu ceilalţi membri ai polului.